Skip to content
 • Tổng công ty cổ phần Sở hữu Thiên Tân
 • Lotte
 • Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

Nam Hoàng

-

Khách hàng tiêu biểu

 • Tổng công ty Cổ phần Sở hữu Thiên Tân
 • Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4
 • Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn
 • Công ty Cổ phần Xây dựng Cotecons
 • Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam
 • Tập đoàn CIENCO4
 • Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1
 • Vincom
 • Posco
 • Lotte